Αυτές οι αποποιήσεις ευθύνης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στο https://top10supps.com, το οποίο θα αναφερθεί περαιτέρω ως Top10supps.com

Όλα τα περιεχόμενα, οι συμβουλές, οι κριτικές και οι δηλώσεις που παρέχονται στο Top10supps.com προορίζονται μόνο για λόγους ψυχαγωγίας.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελούν επαγγελματική, ιατρική ή συμβουλευτική ή διαγνωστική για την υγειονομική περίθαλψη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως τέτοια.

Παρόλο που οι πληροφορίες που παρέχονται στο Top10supps.com ισχύουν για τους συγγραφείς βάσει των εμπειριών τους, αυτές οι ίδιες προσδοκίες δεν μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο άτομο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι συντάκτες και οι συντάκτες που συνεισφέρουν στο Top10supps.com δεν έχουν πιστοποιηθεί με κανένα τρόπο για να παρέχουν συμβουλές ή φροντίδα υγείας και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για άτομα που παραβλέπουν αυτήν την αποποίηση ευθυνών.

Επιπλέον, όλα τα σχόλια που υποβάλλονται στο Top10supps.com προορίζονται για ψυχαγωγικούς σκοπούς, παρά την ύπαρξη ή μη ύπαρξη λογικών αντιλήψεων.

Απολύτως καμία από τις συμβουλές, τις ιδέες ή τις δηλώσεις που περιέχονται στο Top10supps.com θα πρέπει να ακολουθείται ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται. Επιπλέον, προτείνουμε πάντα την κατάλληλη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατά την προβολή οποιουδήποτε ιστοτόπου ή blog στο διαδίκτυο. Να βλέπετε πάντοτε τις αποκαλύψεις, τις αποποιήσεις ευθυνών, τις πολιτικές απορρήτου και άλλες ενημερωτικές / νομικές τεκμηριώσεις προτού προχωρήσετε περαιτέρω.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις ή τις απόψεις του Top10supps.com. Οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν αποτελούν επαγγελματική, ιατρική ή συμβουλευτική ή διάγνωση για την υγειονομική περίθαλψη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως τέτοια.

Οι βαθμολογίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν βασίζονται σε ανεξάρτητες επιστημονικές δοκιμές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν εξετάζονται από ιατρό και πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο με δική σας ευθύνη. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας για το προϊόν που αγοράζετε.

Πάντα να συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συμπληρώματα που βλέπετε σε αυτή την ιστοσελίδα.

Ιατρική Αποποίηση:

Το Top10supps.com και οι συντάκτες του δεν υποστηρίζουν τη διατροφική συμπλήρωση με την κατάλληλη ιατρική συμβουλή ή θεραπεία. Εάν χρησιμοποιείτε φάρμακα ή φάρμακα που σας χορηγεί ένας γιατρός ή έχετε λάβει με ιατρική συνταγή, πρέπει να συμβουλευτείτε τον εν λόγω γιατρό ή έναν εξειδικευμένο ιατρό πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συμπληρώματα διατροφής.

Εάν υποβληθείτε σε ιατρικές θεραπείες, συμβουλευτείτε τον αντίστοιχο θεραπευτή σας ή τον επαγγελματία υγείας για πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της θεραπείας σας, οποιουδήποτε φαρμάκου ή ναρκωτικών που δίνονται και πιθανά συμπληρώματα διατροφής ή πρακτικές που φιλοξενούνται στο Top10supps.com.

Το Top10supps.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες που αναλαμβάνονται μετά την επίσκεψή τους και την ανάγνωση του ιστοτόπου μας και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη αν κάποιος καταχρώνει συμπληρώματα.

Το Top10supps.com και οι Συντάκτες του δεν διασφαλίζουν ότι δεν θα προκύψουν απρόβλεπτες παρενέργειες ακόμη και στις κατάλληλες δόσεις και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν παρενέργειες από συμπληρώματα ή πρακτικές που φιλοξενούνται στον τομέα του Top10supps.com.

Αποποίηση ευθυνών:

Όλα τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικό σήμα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

Αποποίηση ευθύνης:

Κατά την ανάγνωση σχετικά με τις δυνατότητες των προϊόντων και υπηρεσιών που βρέθηκαν στο Top10supps.com, γνωρίζετε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο και τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι εκπροσωπούμε με ακρίβεια τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες, ωστόσο, δεν προορίζονται να αντιπροσωπεύσουν ή να εγγυηθούν ότι κάποιος θα επιτύχει ένα συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι μαρτυρίες που χρησιμοποιούνται είναι μόνο παραδείγματα και δεν προορίζονται να αντιπροσωπεύσουν ή να εγγυηθούν ότι κάποιος θα επιτύχει τα ίδια ή παρόμοια αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματά σας μπορεί να διαφέρουν.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι τεχνικές και οι στρατηγικές που συζητούνται σε αυτές τις μεθόδους και προϊόντα μπορούν να αναπαραχθούν στο μέλλον. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα μελλοντικά σας αποτελέσματα ή / και την επιτυχία. Ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι διατηρείτε τα αποτελέσματα που έχετε αρχικά.

Η χρήση των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας θα πρέπει να βασίζεται στη δική σας δέουσα επιμέλεια και συμφωνείτε ότι η Top10supps.com και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση οποιουδήποτε υπηρεσιών, προϊόντων ή περιεχομένου που βρίσκονται στο Top10supps.com.